Jesteś tutaj:   

Kontakt

KONTAKT

Urząd Gminy w Kawęczynie

Kawęczyn 48,
62-704 Kawęczyn, tel. 63 288 59 10,
fax. 63 288 59 40 e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl
Urząd czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30

Wójt Gminy

Jan Nowak
Budynek A, Pokój nr 2
tel. 63 288 59 10, fax. 63 288 59 40

Sekretarz Gminy

Dorota Bartosik
Budynek A, Pokój nr 3 tel. 63 288 59 33

Sekretariat

Beata Andrzejewska
Marta Wojtczak
Budynek A, Pokój nr 1 tel. 63 288 59 10

Radca Prawny

Dorota Bartosik Budynek A, Pokój nr 5 tel. 63 288 59 10

Referat Obywatelsko - Organizacyjny (Budynek A, parter)

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych) Kierownik Referatu Teresa Kęska Budynek A, Pokój nr 8 tel. 63 288 59 18
Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy Zastępca kierownika USC Iwona Krajewska Budynek B, Pokój nr 9 tel. 63 288 59 19
Biuro Obsługi InteresantaStanowisko ds. obsługi interesanta i ochrony przeciwpożarowej Monika Jatczak  Budynek A, Hol tel. 63 288 59 34
Stanoowisko ds. bezpieczeństwa i obronności Paulina Woźniak  Budynek A, Hol tel. 63 288 59 34

Referat Budżetowo - Podatkowy (Budynek A, parter)

Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu Edyta Balcerzak Budynek A, Pokój nr 6 tel. 63 288 59 16
Stanowisko ds. księgowości budżetowej Grażyna Heresztyn Budynek A, Pokój nr 7 tel. 63 288 59 17
Stanowisko ds. obsługi finansowo księgowej Danuta Danielewska Budynek A, Pokój nr 7 tel. 63 288 59 17
Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat Jolanta Krucka Budynek A, Pokój nr 4 tel. 63 288 59 14
Stanowisko ds. księgowości podatkowej Tomasz Musiałowski Budynek A, Pokój nr 4 tel. 63 288 59 14
Stanowisko ds. podatków i opłat Mariola Urbańczyk Budynek A,Pokój nr 4 tel. 63 288 59 14

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Budynek A, I piętro)

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami - Kierwonik Referatu Zofia Osiborska Budynek A, Pokój nr 12 tel. 63 288 59 22
Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki wodno ściekowej i statystyki Urszula Begert Budynek A, Pokój nr 14 tel. 63 288 59 24
Stanowisko ds. ochrony środowiska Agnieszka Sasiak Budynek A, Pokój nr 14 tel. 63 288 59 24
Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i działalności gospodarczej Halina Ambroziak - Juszczak Budynek A, Pokój nr 10 tel. 63 288 59 20
Pomoc administracyjna Paulina Tyczyno Budynek A, Pokój nr 11 tel. 63 288 59 21

Referat Rozwoju Gminy (Budynek A, I piętro)

Stanowisko ds. funduszu sołeckiego i współpracy w zakresie partnerstwa lokalnego - Kierownik Referatu Elżbieta Tomczak Budynek A, Pokój nr 20 tel. 63 288 59 30
Stanowisko ds. promocji, rozwoju gminy i obsługi inwestora Ewa Frątczak Budynek A, Pokój nr 19 tel. 63 288 59 29
Stanowisko ds. gospodarki lokalowej, kultury i kultury fizycznej Malwina Jasiak ( w zastępstwie Małgorzata Jaworska) Budynek A, Pokój nr 19 tel. 63 288 59 29
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych Ewelina Buda ( w zastępstwie Marta Śniegocka) Budynek A, Pokój nr 21 tel. 63 288 59 31
Stanowisko ds. drogownictwa i infrastruktury technicznej Magdalena Krakowiak ) Budynek A, Pokój nr 22 tel. 63 288 59 32

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Budynek B, parter)

Kierownik GOPS Jolanta Karwaczyk Budynek B, Pokój nr 35 tel. 63 288 59 45
Księgowa Małgorzata Michalak Budynek B, Pokój nr 36 tel. 63 288 59 46
Pracownik Socjalny Emilia Skurka Budynek B, Pokój nr 34 tel. 63 288 59 44
Pracownik Socjalny Aldona Szprync Budynek B, Pokój nr 33 tel. 63 288 59 43
Pracownik Socjalny Małgorzata Gużniczak (w zastępstwie Żaneta Kuras) Budynek B, Pokój nr 3 2 tel. 63 288 59 42
Świadczenia Rodzinne, Zasiłki Alimentacyjne Justyna Goślińska - Kończak, Karolina Ogłaza Budynek B, Pokój nr 31 tel. 63 288 59 41

Informatycy/ Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Budynek A, I piętro)

Budynek A, Pokój nr 13 tel. 63 288 59 23
IOD: Artur Majewski, email: iod@kaweczyn.pl

Centrum Usług Wspólnych (Budynek A, I piętro)

Marta Śniegocka p.o. Kierownika, Pokój nr 21 tel. 63 288 59 31
Jerzy Jacek Specjalista ds. płac, Pokój nr 15 tel. 63 288 59 25
Maria Bazela Księgowa, Pokój nr 15 tel 63 288 59 25
Małgorzata Michalak starszy inspektor ds. księgowości, Pokój nr 36 tel. 63 288 59 46
Arleta Biegańska koordynator ds. oświaty, Pokój nr 15 tel. 63 288 59 25

Stanowiska Pomocnicze (Budynek A)

Karol Michalak Kierowca, Jan Podkowski Kierowca Budynek A, tel.63 288 59 35