Spis treści

Prowadzenie spraw związanych z :

  1. Wymiar podatku rolnego i od nieruchomości
  2. Ulgi : żołnierska, inwestycyjna i nabycie gruntów
  3. Zaświadczenia o stanie majątkowym
  4. Decyzje podatkowe