Postanowienie nr 253/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 2 sierpnia 2019 r.

Postanowienie nr 253/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 2 sierpnia 2019 r.