Informacja dla osób niesłyszących

POSTANOWIENIE NR 79/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 czerwca 2020 r.

POSTANOWIENIE NR 79/2020
Komisarza Wyborczego w Koninie I
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie
Kawęczyn
Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 182 § 8b pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Koninie I postanawia, co następuje:
§ 1.
Powołuje się na członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Kawęczyn w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. niżej wymienioną osobę:
1 Marcin Zdzisław Mazurek, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Milejów
§ 2.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                                              Komisarz Wyborczy w Koninie I
                               
                                                                                                                                       /-/Michał Jankowski