Informacja dla osób niesłyszących

Informacja o dyżurze Urzędnika Wyborczego

W związku z zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r. wyborami Prezydenta RP, urzędnik wyborczy będzie pełnił  dyżur telefoniczny w dniach 22-25, 27 czerwca 2020 w godz. od 15.00 do 16.00 oraz całodobowy w dniu wyborów, tj. 28 czerwca 2020r.

Telefon do kontaktu 609 795 230.