Informacja dla osób niesłyszących

POSTANOWIENIE NR 20/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzo

POSTANOWIENIE NR 20/2020

Komisarza Wyborczego w Koninie I

z dnia 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Koninie I postanawia, co następuje:

 

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu kolskiego, powiatu konińskiego, powiatu tureckiego, w mieście na prawach powiatu Koninie, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 218 do postanowienia.

 

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Koninie I oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

 

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy
w Koninie I

 

Michał Jankowski

 

 

Załącznik nr 135

gm. Kawęczyn

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie, Kawęczyn 49a, 62-704 Kawęczyn:

 

1.

Krystyna Teresa Brzychcy, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZBIGNIEWA ADAMCZYKA, zam. Dziewiątka

2.

Marta Drzewiecka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Kawęczyn

3.

Artur Jan Lodziński, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Turek

4.

Małgorzata Monika Mazurek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Kawęczyn

5.

Paulina Katarzyna Tyczyno, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Dobra

 

 

 

Załącznik nr 136

gm. Kawęczyn

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Tokary Pierwsze 43a, 62-704 Kawęczyn:

 

1.

Justyna Barbara Goślińska-Kończak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Kowale Pańskie - Kolonia

2.

Natalia Maria Jasiak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Głuchów

3.

Daria Małgorzata Krystek, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Małgów Kolonia

4.

Izabela Mirek-Iglikowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZBIGNIEWA ADAMCZYKA, zam. Dziewiątka

5.

Mateusz Adam Osiewała, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Tokary Pierwsze

 

 

 

Załącznik nr 137

gm. Kawęczyn

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Szkoła Podstawowa im. płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego, Skarżyn 26a, 62-704 Kawęczyn:

 

1.

Edyta Sylwia Jaśkiewicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Kowale Pańskie - Kolonia

2.

Klaudia Jaśkiewicz, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Wojciechów

3.

Justyna Anna Osicka, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Będziechów

4.

Ilona Piestrzyńska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Skarżyn

5.

Renata Rykowska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Nowy Świat

6.

Karina Stefaniak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZBIGNIEWA ADAMCZYKA, zam. Turek

 

 

 

Załącznik nr 138

gm. Kawęczyn

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich, Kowale Pańskie-Kolonia 34, 62-704 Kawęczyn:

 

1.

Katarzyna Jaśkiewicz, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Kowale Pańskie

2.

Kamila Łukasik, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Radyczyny

3.

Barbara Wojtczak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Marcinów

4.

Marta Wojtczak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Marcinów

5.

Jolanta Mariola Woźniak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Kowale Pańskie

6.

Nikola Agnieszka Zając, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZBIGNIEWA ADAMCZYKA, zam. Janiszew