Informacja dla osób niesłyszących

Informacja Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 18.02.2020 r. w sprawie wyznaczenia następujących miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komietów

I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY  KAWĘCZYN

z dnia 18.02.2020 r.

 

 Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 05.01.2011 r. – Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 ze zmianami) wyznaczam następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

1.  Urzędowe obwieszczenia wyborcze  - tablice ogłoszeń sołtysów we wszystkich sołectwach na terenie Gminy, tj. w miejscowościach: Będziechów, Chocim, Ciemień, Dziewiątka, Dzierzbotki, Głuchów, Kawęczyn, Kowale Pańskie, Kowale Pańskie-Kolonia, Leśnictwo, Marcinów, Marcjanów, Marianów, Marianów-Kolonia, Milejów, Młodzianów, Nowy Świat, Siedliska, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze, Wojciechów i Żdzary.

2.  Plakaty komitetów wyborczych – słupy ogłoszeniowe w miejscowościach: Kawęczyn, Marcjanów i Tokary Pierwsze.

                                                                                               Wójt Gminy Kawęczyn

                                                                                                      /-/ Jan Nowak