Informacja dla osób niesłyszących

Informacja Komisarza Wyborczego z dnia 14 kwietnia 2020 r.

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Koninie I

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Kawęczyn obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Koninie I informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 6,

- Nr 2, w liczbie 6,

- Nr 3, w liczbie 4,

- Nr 4, w liczbie 7,

Dodatkowe zgłoszenia kandydatów mogą zostać przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

                                                                                                                                  Komisarz Wyborczy w Koninie I

                                                                                                                                                  Michał Jankowski