Informacja Wójta Gminy Kawęczyn o wyznaczeniu miejsc na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plaka

Informacja Wójta Gminy Kawęczyn o wyznaczeniu miejsc na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatw komitetów  wyborczych  umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakat