Informacja dla osób niesłyszących

Sprawozdania finansowe za rok 2020

Sprawozdanie z pomocy publicznej 2020

INFORMACJA O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ W ROKU 2020 DLA PRZEDSIĘBIORCY PLIK PDF

Bilans budżetu plik pdf

Bilans zamknięcia plik pdf

Informacja Dodatkowa Urząd Gminy Kawęczyn plik pdf

Zestawienie zmian w budżecie plik pdf

Rachunek zysków i strat plik pdf