Petycje kierowane do Rady Gminy

Petycja 2/2020

Skan petycji 2/2020

Informacja

Petycja 1/2020

Petycja 1/2020 - informacja o petycji

Scan petycji

Informacja dotycząca rozpatrzenia petycji

Petycja 1/2019