Informacja dla osób niesłyszących

informacja zbiorcza - Rada Gminy

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022r. przez Radę Gminy Kawęczyn

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) informuję, iż w 2022 r. Rady Gminy Kawęczyn rozpatrzyła trzy petycje.

Nr petycji

Data wpływu

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

4/2021

21.12.2022 r.

Petycja w sprawie podjęcia uchwał w sprawie wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych, wydania zakazu stosowania kwarantanny i izolacji medycznej oraz wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA.

Rady Gminy Kawęczyn w dniu 28 stycznia 2022 roku podjęła uchwałę Nr XLV/302/2022 w sprawie petycji z dnia 21.12.2021r.

Udzielenie odpowiedzi w przedmiotowej sprawie i przekazanie petycji według właściwości miało miejsce w dniu 2 lutego 2022 roku.

3/2021

29.11.2022 r.

Petycja w sprawie rozbudowy Przedszkola Gminnego „Kasztanowe Ludki” w Kowalach Pańskich.

Rady Gminy Kawęczyn w dniu 23 lutego 2022 roku podjęła uchwałę Nr XLVI/307/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej rozbudowy Przedszkola Gminnego „Kasztanowe Ludki” w Kowalach Pańskich.

Odpowiedź została udzielona pismem z dnia 24 lutego 2022 roku.

1/2022

01.08.2022 r.

Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

Rada Gminy w dniu 29 września 2022 roku podjęła uchwałę Nr LV/361/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

Odpowiedź została udzielona pismem z dnia 5 października 2022 roku.

Na petycje, która wpłynęły do Rady Gminy Kawęczyn udzielono odpowiedzi  w ustawowym terminie, nie wystąpił przypadek braku poinformowania podmiotu wnoszącego petycję o sposobie rozpatrzenia petycji.

Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach na stronie BIP Gminy Kawęczyn w zakładce: Skargi, wnioski, petycje/ Petycje/ Petycje kierowane do Rady Gminy lub pod adresem http://bip.kaweczyn.pl/kaweczyn/bip/skargi-wnioski-i-petycje/petycje/petycje-kierowane-do-rady-gminy.html   zamieszczane są i aktualizowane szczegółowe dane dotyczące petycji tj. skany petycji, daty ich złożenia oraz odpowiedzi na petycje.

 

Kawęczyn, dnia 29 maja 2023 roku.

                                                                                        /-/  Piotr Gebler

                                                                                         Przewodniczący

                                                                                    Rady Gminy Kawęczyn

 Informacja plik pdf

Informacja zbiorcza za 2021 rok

Informacja zbiorcza plik pdf

Informacja zbiorcza za 2020 r.

Informacja zbiorcza za 2020 r. plik pdf

Informacja zbiorcza za 2019 r.

Informacja zbiorcza za 2019 r.

Informacja zbiorcza za 2018 r.

Informacja zbiorcza za rok 2018

Informacja zbiorcza za 2017 r.

Informacja zbiorcza za 2016 r.

Informacja zbiorcza za 2015 r.