Informacja dla osób niesłyszących

Rejestr zbiorów danych osobowych

Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych.

Na podstawie  art. 36a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1182) informuje się, że  Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych który jest rejestrem jawnym.