Informacja dla osób niesłyszących

Władze, funkcje

Wojewoda i Wicewojewodowie

 
Wojewoda Wielkopolski
Tadeusz Dziuba
 
Funkcje:
  • Przedstawiciel Rady Ministrów w Województwie Wielkopolskim
  • Zwierzchnik Zespolonej Administracji Rządowej
  • Nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego
  • Reprezentant Skarbu Państwa
 
 
I Wicewojewoda Wielkopolski
    Paweł Rożyński
  
II Wicewojewoda Wielkopolski
     Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk 
 
 
Funcje Wicewojewodów
  • Wicewojewodowie wykonują zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Wojewodę. Jeżeli Wojewoda nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa I Wicewojewody rozciąga się na wszystkie kompetencje Wojewody.