Informacja dla osób niesłyszących

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Kowalach Pańskich - Kolonia - Strefa Inwestycyjna

UCHWAŁA NR LIV/354/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kowale Pańskie -Kolonia- Strefa inwestycyjna” PLIK PDF

Dane przestrzenne plik gml