Informacja dla osób niesłyszących

Zarządzenia Wójta 2023

Zarządzenie Nr 11/IX/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 26 września 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówien

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie nr 10/IX/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 19.09.2023 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Kawęczynie wprowadzonego zarządzeniem nr 89/2017 z d

Zarządzenie nr 10/IX/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 19.09.2023 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Kawęczynie wprowadzonego zarządzeniem nr 89/2017 z dnia 11.12.2017 r.

zarządzenie plik pdf

tabela wynagrodzenia plik doc

załacznik - wynagrodzenia plik doc

Zarządzenie nr 7/IX/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 7 września 2023 r. w sprawie powołania gminnej komisji do spraw nagród dla nauczycieli

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 1/IX/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 1 września 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia p

Zarządzenie  Nr 1/IX/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 1 września 2023 roku  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 11/VIII/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia

Zarządzenie  Nr 11/VIII/2023 Wójta Gminy Kawęczyn   z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

zarządzenie plik pdf

 

Zarządzenie nr 8/VIII/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25 sierpnia w sprawie uzupełnienia Zarządzenia Wójta Gminy Kawęczyn nr 4/VI/2023 w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2023

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie nr 10/VIII/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko obsługi

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 6/VIII/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 10 sierpnia 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówieni

Zarządzenie  Nr 6/VIII/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 10 sierpnia 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 5/VIII/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 07.08.2023 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla inwestycji: „Remont drogi gminnej w miejscow

Zarządzenie Nr 5/VIII/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 07.08.2023 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla inwestycji: „Remont drogi gminnej w miejscowości Leśnictwo o dł. 600 m”, realizowanych w ramach zadania: „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kawęczyn”

zarzadzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 4/VIII/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 07.08.2023 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla inwestycji: „Budowa drogi gminnej w miejscow

Zarządzenie Nr 4/VIII/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 07.08.2023 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla inwestycji: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Leśnictwo o dł. 1283 m”, realizowanych w ramach zadania: „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kawęczyn”

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 3/VIII/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 07.08.2023 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla inwestycji: „Budowa drogi gminnej w miejscow

Zarządzenie Nr 3/VIII/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 07.08.2023 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla inwestycji: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Marcjanów o dł. 673 m”, realizowanych w ramach zadania: „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kawęczyn”

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 2/VIII/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 03.08.2023 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru ostatecznego inwestycji pn. „Budowa i modernizacja 8 km dróg na te

Zarządzenie Nr 2/VIII/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 03.08.2023 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru ostatecznego inwestycji pn. „Budowa i modernizacja 8 km dróg na terenie gminy Kawęczyn”.

Zarządzenie pli pdf

Zarządzenie Nr 1/VIII/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 03.08.2023 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 1/VIII/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 03.08.2023 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla inwestycji: „Remont drogi gminnej publicznej w miejscowości Głuchów o długości 915,53 m” realizowanych w ramach zadania: „Budowa i modernizacja 8 km dróg na terenie gminy Kawęczyn”

zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE NR 11/VII/2023 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Kawęczyn na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i

Zarzadzenie plik pdf

Zarządzenie Wójta Gminy Kawęczyn nr 03/VII/2023 z dnia 04.07.2023 r.

w sprawie: przyjęcia procedury kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy Kawęczyn. 

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 9/VII/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 19.07.2023 r.

Zarządzenie Nr 9/VII/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 19.07.2023 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla inwestycji: „Remont drogi gminnej publicznej w miejscowości Kowale Pańskie Kolonia o długości 665,57m”, „Remont drogi gminnej publicznej w miejscowości Dzierzbotki o długości 909,06m”, „Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kawęczyn na odcinku ok. 534,00m”, „Remont drogi gminnej w miejscowości Tokary Drugie o długości 840,00m”, „Remont drogi gminnej w miejscowości Będziechów o długości 900,00m” realizowanych w ramach zadania: „Budowa i modernizacja 8 km dróg na terenie gminy Kawęczyn”

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie nr 8/VII/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla oceny ofert: Dostawa sprzętu i oprogramowania IT dla Urzędu Gminy Kawęczyn

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie nr 7/VII/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie dla zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów

Zarządzenie w sprawie: przyjęcia regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie dla zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kawęczyn” plik pdf

Załącznik nr 2 plik pdf

Załącznik nr 3 plik pdf

Zarządzenie Nr 1/VII/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 3 lipca 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia p

Zarzadzenie plik doc

Zarządzenie Nr 5/VI/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

Zarządzenie  Nr 5/VI/2023  Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie nr 2/VI/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 3/V/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publi

Zarządzenie  Nr 3/V/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 1/V/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dn. 08-05-2023 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu dot. realizacji zadania pt.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owij

Zarządzenie plik pdf

Wniosek  plik pdf

Zarządzenie nr 3/IV/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze: Kierownik Centru

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 1/IV/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 03.04.2023r.

w sprawie wprowadzenia procedury kierowania, odbywania i rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie plik pdf

Załacznik nr 1 plik pdf

Załacznik nr 2 plik pdf

Załącznik nr 3 plik pdf 

Oświedczanie plik pdf

Zarządzenie Nr 5/III/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia p

Zarządzenie Nr 5/III/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 2/III/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia p

Zarządzenie Nr 2/III/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 4/III/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 17 marca 2023r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola Gminnego "Kasztanowe Ludki" w Kowalach Pańskich.

Zarządzenie Nr 4/III/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 17 marca 2023r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola Gminnego "Kasztanowe Ludki" w Kowalach Pańskich.

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie nr 1/III/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora przedszkola Gminneg

Zarządzenie nr 1/III/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora przedszkola Gminnego „Kasztanowe Ludki” W Kowalach Pańskich.

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 10/II/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia p

Zarządzenie  Nr 10/II/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 lutego 2023 roku  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 9/II/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na organizację działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony

Zarządzenie Nr 9/II/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na organizację działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2023

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 8/II/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na organizację działań w zakresie wspierana i upowszechnia

Zarządzenie Nr 8/II/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na organizację działań w zakresie wspierana i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kawęczyn w roku 2023

Zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE NR 7/II/2023 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 16 lutego 2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na  stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego „Kasztanowe Ludki” w Kowalach Pańskich

Zarządzenie plik pdf 

Zarządzenie Nr 4/II/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie: naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty

Zarządzenie Nr 4/II/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie: naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na organizację działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2023

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 3/II/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie: naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty

Zarządzenie Nr 3/II/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie: naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na organizację działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kawęczyn w roku 2023

zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE NR 8/I/2023 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie powołania Punktu Obsługi Inwestora Gminy Kawęczyn. 

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie nr 3/I/2023 Wójta Gminy Kaweczyn z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację działań z zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 2/I/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na organizację działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i s

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 1/I/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pu

Zarządzenie  Nr 1/I/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 9 stycznia 2023 roku  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

zarządzenie plik pdf