Informacja dla osób niesłyszących

Zarządzenia Wójta 2023

Zarządzenie Nr 2/III/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia p

Zarządzenie Nr 2/III/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 4/III/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 17 marca 2023r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola Gminnego "Kasztanowe Ludki" w Kowalach Pańskich.

Zarządzenie Nr 4/III/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 17 marca 2023r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola Gminnego "Kasztanowe Ludki" w Kowalach Pańskich.

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie nr 1/III/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora przedszkola Gminneg

Zarządzenie nr 1/III/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora przedszkola Gminnego „Kasztanowe Ludki” W Kowalach Pańskich.

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 10/II/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia p

Zarządzenie  Nr 10/II/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 lutego 2023 roku  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 9/II/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na organizację działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony

Zarządzenie Nr 9/II/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na organizację działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2023

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 8/II/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na organizację działań w zakresie wspierana i upowszechnia

Zarządzenie Nr 8/II/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na organizację działań w zakresie wspierana i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kawęczyn w roku 2023

Zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE NR 7/II/2023 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 16 lutego 2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na  stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego „Kasztanowe Ludki” w Kowalach Pańskich

Zarządzenie plik pdf 

Zarządzenie Nr 4/II/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie: naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty

Zarządzenie Nr 4/II/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie: naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na organizację działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2023

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 3/II/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie: naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty

Zarządzenie Nr 3/II/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie: naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na organizację działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kawęczyn w roku 2023

zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE NR 8/I/2023 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie powołania Punktu Obsługi Inwestora Gminy Kawęczyn. 

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie nr 3/I/2023 Wójta Gminy Kaweczyn z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację działań z zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 2/I/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na organizację działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i s

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 1/I/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pu

Zarządzenie  Nr 1/I/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 9 stycznia 2023 roku  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

zarządzenie plik pdf