Informacja dla osób niesłyszących

Zarządzenia Wójta 2022

ZARZĄDZENIE NR 8/XII/2022 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 30.12.2022r. w sprawie: podwyżki czynszu za najem lokali użytkowych

ZARZĄDZENIE NR 8/XII/2022 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 30.12.2022r. w sprawie: podwyżki czynszu za najem lokali użytkowych

Zarzadzenie plik pdf

Zarządzenie Wójta Gminy Kawęczyn nr 7/XII/2022 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie przyjęcia procedury kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie ochrony środowiska na ter

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 4/XII/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Zarządzenie Nr 4/XII/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Zarządzenie plik pdf

Załącznik nr 1 plik pdf

Zarządzenie Nr 2/XII/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i

Zarządzenie Nr 2/XII/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie

Zarządzenie plik pdf

załącznik - wykaz plik pdf

Zarządzenie Nr 1/XII/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

Zarządzenie Nr 1/XII/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie plik pdf

załącznik 1 plik pdf

ZARZĄDZENIE Nr 4/XI/2022 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie: powołania doraźnej Komisji dla oceny wniosku o najem socjalny lokalu

ZARZĄDZENIE  Nr 4/XI/2022 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie: powołania doraźnej Komisji dla oceny wniosku o najem socjalny lokalu

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 1/XI/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

Zarządzenie Nr 1/XI/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 3/X/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25 października 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówie

Zarządzenie Nr 3/X/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25 października 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE Nr 2/X/2022 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 20 października 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu Współpracy Gminy Kawęczyn na rok 2023

ZARZĄDZENIE Nr 2/X/2022 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 20 października 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu Współpracy Gminy Kawęczyn na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3, ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U.2022.1327 t.j. z po z n. zm.).

Zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE NR 1/X/2022 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 10 października 2022 roku

w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Marcjanów.

Zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE NR 9/IX/2022 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2022R.

w sprawie: zmiany zasad zwrotu kosztów przejazdu rodziców lub opiekunów prawnych uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki rodziców, opiekunów prawnych

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 8/IX/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21.09.2022 r.

W sprawie objęcia przez Gminę Kawęczyn udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 7/IX/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 19.09.2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przebudo

Zarządzenie Nr 7/IX/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 19.09.2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przebudowy chodnika i zjazdów w miejscowości Kawęczyn o długości 158m – etap III”

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Wójta Gminy Kawęczyn nr 6/IX/2022 z dnia 15.09.2022 r. w sprawie przyjęcia procedury kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie ochrony środowiska na t

Zarządzenie Wójta Gminy Kawęczyn nr 6/IX/2022 z dnia 15.09.2022 r. w sprawie przyjęcia procedury kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy Kawęczyn

zarządzenie plik pdf

Zarządzenie nr 6/VIII/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 31.08.2022r

w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Gminnego „Kasztanowe Ludki” w Kowalach Pańskich.

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 4/IX/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 13.09.2022 r.

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Chocim na odcinku 620,00m” realizowanego w ramach „Budowa i modernizacja 8 km dróg na terenie gminy Kawęczyn”.

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 3/IX/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 13.09.2022 r.

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chocim na odcinku 690,00m” realizowanego w ramach „Budowa i modernizacja 8 km dróg na terenie gminy Kawęczyn.

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 2/IX/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 13 września 2022 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

zarządzenie plik pdf

załacznik 1 do zarzadzenia plik pdf

Zarządzenie Nr 1/IX/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 13 września 2022 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

zarządzenie plik pdf

załacznik 1 plik pdf

Zarządzenie Nr 6/VII/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pu

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 5/VII/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publi

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie nr 2/V/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2022

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie nr 3/III/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 2/III/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dn. 11 marca 2022 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu do realizacji zadania pt.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu Gminy Kawęczyn w 2022 r.

Zarządzenie plik pdf

Wniosek plik pdf

Zarządzenie nr 4/II/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE NR 3/II/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kawęczyn.

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie nr 7/I/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w K

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie nr 7/I/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do  przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie  Gminy w Kawęczynie

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 6/I/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie: naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na organizację działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2022

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 4/I/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie: naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na organizację działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kawęczyn w roku 2022 .

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 3/I/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 24 stycznia 2022 r

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 5/I/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 24 stycznia 2022 r.

Zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE Nr 2/I/2022 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 12.01.2022

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów-Kolonia - strefa inwestycyjna, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu i rozpoznania pism w zakresie niestanowiącym uwag.

Zarządzenie plik pdf

Załącznik plik pdf