Informacja dla osób niesłyszących

Zarządzenia Wójta 2021

ZARZĄDZENIE NR 12/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 23 lutego 2021r.

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na organizację działań w zakresie kultury, sztuki

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w zakresie wspierana i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty

Zarządzenie plik pdf 

Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony nauki

Zarządzenie z ogloszeniem  plik pdf

Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej

Zarządzenie o naborze plik pdf

Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: otwartego konkursu ofert na organizację działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie z ogłoszeniem plik pdf