Zarządzenia Wójta 2017

Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczn