Informacja dla osób niesłyszących

Podstawy prawne, tryb działania, kompetencje

Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U.2010.176.1191)

2015-07-01 10:33:30

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Kawęczynie - Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kawęczynie.

2015-06-29 16:23:01

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami)

2015-06-29 15:05:26

Statut Gminy Kawęczyn

2015-06-30 14:51:43