Informacja dla osób niesłyszących

Kontakty z mieszkańcami

Kontakt

WÓJT GMINY KAWĘCZYN
   mgr inż.Jan Nowak
Przyjmuje interesantów  w poniedziałki od godz.   9:00   do 13:00
tel. (0-63) 288 50 02,  288 59 12