Informacja dla osób niesłyszących

Sprawozdania międzysesyjne 2022 roku

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Kawęczyn za okres od 25 maja 2022 r. do dnia 28 czerwca 2022 r. plik pdf

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny, tj. od dnia 25 maja 2022r. do dnia 28 czerwca 2022r. plik pdf