Informacja dla osób niesłyszących

Uchwały Rady Gminy Kawęczyn 2023

UCHWAŁA NR LXIII/400/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Kawęczyn

UCHWAŁA NR LXIII/400/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Kawęczyn

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXIII/399/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia diety dla sołtysów Gminy Kawęczyn

UCHWAŁA NR LXIII/399/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia diety dla sołtysów Gminy Kawęczyn

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXIII/398/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych do gminnego zasobu nieruchomości Gmin Kaw

UCHWAŁA NR LXIII/398/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych do gminnego zasobu nieruchomości Gmin Kawęczyn

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXIII/397/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Ka

UCHWAŁA NR LXIII/397/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kawęczyn

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXIII/396/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników

UCHWAŁA NR LXIII/396/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych, ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kawęczyn

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXIII/395/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2023-2030

UCHWAŁA NR LXIII/395/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2023-2030

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXIII/394/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2023

UCHWAŁA NR LXIII/394/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2023

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXII/393/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na zajęcie części działki drog

UCHWAŁA NR LXII/393/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na zajęcie części działki drogi wewnętrznej będącej własnością gminy Kawęczyn.

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXII/392/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2023,

UCHWAŁA NR LXII/392/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2023, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form, na które dofinansowanie jest przyznawane

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXII/391/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/239/2021 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowego

UCHWAŁA NR LXII/391/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/239/2021 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.

uchwała plik pdf

rozstrzygnięcie nadzorcze plik pdf

UCHWAŁA NR LXII/390/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/238/2021 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrz

UCHWAŁA NR LXII/390/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/238/2021 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kawęczyn.

uchwała plik pdf

rozstrzygnięcie nadzorcze plik pdf

UCHWAŁA NR LXII/389/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat od właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie: - opróżniania zbiorników b

UCHWAŁA NR LXII/389/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat od właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie: - opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, - odbierania odpadów komunalnych.

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXII/388/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie, w tym za zakupione posiłki

UCHWAŁA NR LXII/388/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie, w tym za zakupione posiłki

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXII/387/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania

UCHWAŁA NR LXII/387/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXII/386/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego

UCHWAŁA NR LXII/386/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXII/385/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2023-2030

UCHWAŁA NR LXII/385/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2023-2030

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXII/384/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiana uchwały budżetowej gminy na rok 2023.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXI/383/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmiana uchwały budżetowej gminy na rok 2023

Uchwała plik pdf