Informacja dla osób niesłyszących

Uchwały Rady Gminy 2018

Uchwała nr III/36/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018

Uchwała nr III/36/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018

Uchwała nr III/35/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2019

Uchwała nr III/35/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2019

Opinia RIO o  prawidłowości planowanej kwoty długu

Opinia RIO o  możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Uchwała nr III/34/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2019-2025

Uchwała nr III/34/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2019-2025

Uchwała nr II/33/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Żdżary

Uchwała nr II/33/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Żdżary

Uchwała nr II/32/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Wojciechów

Uchwała nr II/32/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Wojciechów

Uchwała nr II/31/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Tokary Pierwsze

Uchwała nr II/31/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Tokary Pierwsze

Uchwała nr II/30/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Stanisława

Uchwała nr II/30/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Stanisława

Uchwała nr II/29/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Skarżyn

Uchwała nr II/29/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Skarżyn

Uchwała nr II/28/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Siedliska

Uchwała nr II/28/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Siedliska

Uchwała nr II/27/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Nowy Świat

Uchwała nr II/27/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Nowy Świat

Uchwała nr II/26/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Młodzianów

Uchwała nr II/26/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Młodzianów

Uchwała nr II/25/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Milejów

Uchwała nr II/25/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Milejów

Uchwała nr II/24/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Marianów-Kolonia

Uchwała nr II/24/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Marianów-Kolonia

Uchwała nr II/23/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Marianów

Uchwała nr II/23/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Marianów

Uchwała nr II/22/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Marcjanów

Uchwała nr II/22/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Marcjanów

Uchwała nr II/21/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Marcinów

Uchwała nr II/21/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Marcinów

Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Leśnictwo

Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Leśnictwo

Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Kowale Pańskie-Kolonia

Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Kowale Pańskie-Kolonia

Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Kowale Pańskie

Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Kowale Pańskie

Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Kawęczyn

Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Kawęczyn

Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Głuchów

Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Głuchów

Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Dziewiątka

Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Dziewiątka

Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Dzierzbotki

Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Dzierzbotki

Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Ciemień

Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Ciemień

Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Chocim

Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Chocim

Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Będziechów

Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Będziechów

5) Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w

Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Kawęczyn na rok 2019

Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnej (odsetek)

Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnej (odsetek)

Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Kawęczyn w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Kawęczyn w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr I/5/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21 listopada 2018 roku

Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr I/5/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zatwierdzenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kawęczyn

Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 201

Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 12.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018

Uchwała nr I/5/2018 Rady Gminy Kawęczyn w sprawie zatwierdzenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kawęczyn

Uchwała nr I/5/2018 Rady Gminy Kawęczyn w sprawie zatwierdzenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kawęczyn

Uchwała nr I/4/2018 Rady Gminy Kawęczyn w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Kawęczyn

Uchwała nr I/4/2018 Rady Gminy Kawęczyn w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Kawęczyn

Uchwała nr I/3/2018 Rady Gminy Kawęczyn w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Kawęczyn, ustalenia ich składów ilościowych oraz określenia przedmiotu ich działania

Uchwała nr I/3/2018 Rady Gminy Kawęczyn w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Kawęczyn, ustalenia ich składów ilościowych oraz określenia przedmiotu ich działania

Uchwała nr I/2/2018 Rady Gminy Kawęczyn w sprawie powołania doraźnej Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kawęczyn

Uchwała nr I/2/2018 Rady Gminy Kawęczyn w sprawie powołania doraźnej Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kawęczyn

Uchwała nr I/1/2018 Rady Gminy Kawęczyn w sprawie powołania doraźnej Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Kawęczyn

Uchwała nr I/1/2018 Rady Gminy Kawęczyn w sprawie powołania doraźnej Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Kawęczyn.

Uchwała nr XLVIII/315/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 09.11.2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018.

Uchwała nr XLVIII/315/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 09.11.2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018.

Uchwała nr XLVIII/314/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 09.11.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kawęcz

Uchwała nr XLVIII/314/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 09.11.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kawęczyn.

 

Uchwała nr XLVIII/313/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 09.11.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kawę

Uchwała nr XLVIII/313/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 09.11.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kawęczyn.

Uchwała nr XLVIII/312/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 09.11.2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Uchwała nr XLVIII/312/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 09.11.2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Uchwała nr XLVIII/311/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 09.11.2018 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.

Uchwała nr XLVIII/311/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 09.11.2018 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.

 

Uchwała nr XLVIII/310/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 09.11.2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

Uchwała nr XLVIII/310/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 09.11.2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

Uchwała nr XLVIII/309/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 09.11.2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała nr XLVIII/309/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 09.11.2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała nr XLVII/308/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 16.10.2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kawęczyn.

Uchwała nr XLVII/308/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 16.10.2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kawęczyn.

Uchwała nr XLVII/307/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 16.10.2018 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.

Uchwała nr XLVII/307/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 16.10.2018 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oswiadczenia pomoc de minimis

ZGLOSZENIE DO POMOC DE MINIMIS

Uchwała nr XLVII/306/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 16.10.2018 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn”

Uchwała nr XLVII/306/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 16.10.2018 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn”

Uchwała nr XLVII/305/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 16.10.2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018.

Uchwała nr XLVII/305/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 16.10.2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018.

Uchwała nr XLVI/304/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 11.10.2018 roku w sprawie uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uchwała nr XLVI/304/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 11.10.2018 roku w sprawie uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uchwała nr XLV/303/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26.09.2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2018-2024

Uchwała nr XLV/303/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26.09.2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2018-2024

Uchwała nr XLV/302/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26.09.2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018

Uchwała nr XLV/302/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26.09.2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018

Uchwała nr XLIV/301/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 05.09.2018 roku w sprawie Statutu Gminy Kawęczyn.

Uchwała nr XLIV/301/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 05.09.2018 roku w sprawie Statutu Gminy Kawęczyn.

Uchwała nr XLIV/300/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 05.09.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonych w obrębie 0008 Kawęczyn.

Uchwała nr XLIV/300/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 05.09.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonych w obrębie 0008 Kawęczyn.

Uchwała nr XLIV/299/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 05.09.2018 roku w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji drogowej

Uchwała nr XLIV/299/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 05.09.2018 roku w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 83 na odcinku Marianów – Kowale Pańskie w zakresie budowy ciągu rowerowego” z gminnego zasobu Gminy Kawęczyn.

Uchwała nr XLIV/298/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 05.09.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przejęcie umową użyczenia pomieszczeń znajdujących się w budynku strażnicy OSP w Ska

Uchwała nr XLIV/298/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 05.09.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przejęcie umową użyczenia pomieszczeń znajdujących się w budynku strażnicy OSP w Skarżynie.

Uchwała nr XLIV/297/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 05.09.2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018 podjętą podczas tej sesji

Uchwała nr XLIV/297/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 05.09.2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018 podjętą podczas tej sesji.

Uchwała nr XLIII/296/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis

Uchwała nr XLIII/296/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis

Uchwała nr XLIII/295/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Kawęczyn

Uchwała nr XLIII/295/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Kawęczyn

Uchwała nr XLIII/294/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kawęczyn

Uchwała nr XLIII/294/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kawęczyn

Uchwała nr XLIII/293/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Głuchów

Uchwała nr XLIII/293/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Głuchów

Uchwała nr XLIII/292/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2018-2024

Uchwała nr XLIII/292/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2018-2024

Uchwała nr XLIII/291/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018

Uchwała nr XLIII/291/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018

Uchwała nr XLII/290/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zaopiniowania podziału Powiatu Tureckiego na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia

Uchwała nr XLII/289/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kawęczyn

Uchwała nr XLII/288/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych do gminnego zasobu nieruchomości Gminy K

Uchwała nr XLII/287/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 274,275 i 276 (obręb Kaw

Uchwała nr XLII/286/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie stwierdzenia, że projekt "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 274,275 i

Uchwała nr XLII/285/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

Uchwała nr XLII/284/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2018-2024

Uchwała nr XLII/283/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018

Uchwała nr XLI/282/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn

Uchwała nr XLI/281/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Kawęczyn na lata 2018-2020

Uchwała nr XLI/280/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2018-2024

Uchwała nr XLI/279/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018

Uchwała nr XLI/278/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn za 2017 rok

Uchwała nr XLI/277/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za rok 2

Uchwała nr XL/276/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kawę

Uchwała nr XL/275/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi

Uchwała nr XL/274/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn"

Uchwała nr XL/273/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018

Uchwała nr XXXIX/272/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty

Uchwała nr XXXIX/271/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych

Uchwała Nr XXXIX.270.2018

Uchwała plik pdf

Uchwała nr XXXIX/269/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018

Uchwała nr XXXIX/268/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2018-2024

Uchwała nr XXXVIII/267/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie uzupełnienia uzasadnienia do uchwały nr XXXVI/253/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w spr

Uchwała nr XXXVIII/266/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Kawęczyn na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wy

Uchwała nr XXXVIII/265/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie zaliczenia drogi zlokalizowanej w miejscowości Kowale Pańskie-Kolonia do kategorii dróg gminnych oraz ustale

Uchwała nr XXXVIII/264/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Uchwała nr XXXVIII/263/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018, ustalenia maksymalnej kwoty dofin

Uchwała nr XXXVIII/262/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018

Uchwała nr XXXVII/261/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kawęczyn dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji

Uchwała nr XXXVII/260/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kawęczyn dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji

Uchwała nr XXXVII/259/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

Uchwała nr XXXVII/258/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia stanowiska aprobującego potrzebę udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu