Informacja dla osób niesłyszących

Uchwały Rady Gminy 2014

Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2015

Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.12.2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2015-2022

Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.12.2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2014

Uchwała nr II/14/2014 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 17.12.2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kawęczyn na lata 2014-2020

Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 17.12.2014r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Kawęczyn

Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 17.12.2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żdżary przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Żdżary

Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 17.12.2014r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gmin

Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 17.12.2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2014 r.

Uchwała Nr I/9/2014 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 1.12.2014r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Kawęczyn do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Związek Gmin Powiatu Tureckiego"

Uchwała Nr I/8/2014 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 1.12.2014r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Kawęczyn w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

Uchwała Nr I/7/2014 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 1.12.2014r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kawęczyn

Uchwała Nr I/6/2014 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 1.12.2014r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Kawęczyn

Uchwała Nr I/5/2014 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 1.12.2014r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Kawęczyn, ustalenia ich składów ilościowych oraz określenia przedmiotu ich działania

Uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 1.12.2014r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Kawęczyn

Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 1.12.2014r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Kawęczyn

Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 1.12.2014r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Kawęczyn

Uchwała nr I/1/2014 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 1.12.2014r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Kawęczyn