Informacja dla osób niesłyszących

Finanse publiczne, budżet

Budżet Gminy Kaweczyn na 2013 rok

Budżet Gminy Kaweczyn na 2012 rok

Budżet Gminy Kawęczyn na 2011 rok

Budżet Gminy Kawęczyn na 2010 rok

Budżet Gminy Kawęczyn na 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kawęczyn za 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za 2007 r.

Zmiany budżetu Gminy Kaweczyn wna 2008 r.

Budżet Gminy Kawęczyn na 2008 r.

Zmiany w planie budżetu Gminy Kawęczyn na 2007 r.

 
 

Uchwała budżetowa na 2007 r.

 

Informacje z wykonania budżetu

 

Uchwała budżetowa na 2006r.

Uchwała budżetowa na 2005 r.