Oświadczenia majątkowe Radnych Gminny Kawęczyn za rok 2018