Informacja dla osób niesłyszących

Nazwa, dane adresowe

Adres

Urząd Gminy w Kawęczynie

Kawęczyn 48,
62-704 Kawęczyn, tel. 63 288 59 10,
fax. 63 288 59 40 e-mail:ugkaweczyn@kaweczyn.pl
Urząd czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30

Kontakt bezpośrednie do stanowisk merytorycznych pod linkiem: 

http://www.kaweczyn.pl/kaweczyn/pl/kontakt.html