Informacja dla osób niesłyszących

Zarządzenie Wójta Gminy Kawęczyn nr. 5/2019 z 17 stycznia 2019 roku dotyczące wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

Zarządzenie Wójta Gminy  Kawęczyn  nr. 5/2019 z 17 stycznia 2019 roku dotyczące wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich