Informacja dla osób niesłyszących

Sołectwa

ZARZĄDZENIE NR 50/2020 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru Sołtysa

Zarządzenie plik pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 19 marca 2019 roku wsprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw z terenu Gminy Kawęczyn

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Wójt Gminy Kawęczyn zawiadamia, iż:

  1. Przedmiotem konsultacji z mieszkańcami sołectw jest wzorcowy projekt Statutu wszystkich sołectw Gminy Kawęczyn.
  2. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 19 marca 2019 r. i trwać będą do 16 kwietnia 2019 roku.
  3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyłożenia wzorcowego projektu statutu sołectwa w Urzędzie Gminy Kawęczyn – pokój nr 9, u sołtysów poszczególnych sołectw oraz na stronie internetowej: http://www.kaweczyn.pl/ w zakładce Aktualności oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kawęczyn w zakładce Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego/ Sołectwa.
  4. Uwagi lub propozycje należy zgłaszać na formularzu konsultacyjnym, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 19 marca 2019 roku, składanym osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kawęczyn (pokój nr 1) lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn lub przesłanym w formie elektronicznej (w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego) na adres ugkaweczyn@kaweczyn.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: „Konsultacje - Statuty Sołectw”.
  5. Wyniki konsultacji w sprawie przedstawionego projektu statutu mają charakter opiniodawczy.

Wyjaśnień w powyższej sprawie udziela: Iwona Krajewska, tel: 63 2885919.

 

Wójt Gminy Kawęczyn

   Jan Nowak

Załączniki

Zarządzenie Wójta Gminy Kawęczyn wraz z projektem statutów

Formularz konsultacji pdf

Zarządzenie Wójta Gminy Kawęczyn nr. 5/2019 z 17 stycznia 2019 roku dotyczące wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

Zarządzenie Wójta Gminy  Kawęczyn  nr. 5/2019 z 17 stycznia 2019 roku dotyczące wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

Konsultacje w sprawie projektu wzorcowego statutu sołectw

Obwieszczenie

Wójta Gminy Kawęczyn

z dnia 14 listopada 2018 roku

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządziegminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Wójt Gminy Kawęczyn zawiadamia, iż:

  1. Przedmiotem konsultacji z mieszkańcami sołectw jest wzorcowy projekt Statutu wszystkich sołectw Gminy Kawęczyn.
  2. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 16 listopada i trwać będą do 30 listopada 2018 roku.
  3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyłożenia wzorcowego projektu statutu sołectwa w Urzędzie Gminy Kawęczyn – pokój nr 9, u sołtysów poszczególnych sołectw oraz na stronie internetowej:http://www.kaweczyn.pl/w zakładce Aktualności oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kawęczyn w zakładce Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego/ Sołectwa.
  4. Uwagi lub propozycje należy zgłaszać na formularzu konsultacyjnym, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 14 listopada 2018 roku, składanym osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kawęczyn (pokój nr 1) lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn lub przesłanym w formie elektronicznej (w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego) na adres ugkaweczyn@kaweczyn.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: „Konsultacje - Statuty Sołectw”.
  5. Wyniki konsultacji w sprawie przedstawionego projektu statutu mają charakteropiniodawczy.

Wyjaśnień w powyższej sprawie udziela: Iwona Krajewska, tel: 63 2885919.

Zarządzenie Wójta Gminy wraz z projektem statutu

Formularz Konsultacyjny

Zarządzenie Nr 76/2014 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Kawęczyn

Wykaz Sołtysów Gminy Kawęczyn na kadencję 2015-2019

 

Wykaz Sołtysów Gminy Kawęczyn na kadencję 2015-2019

l.p

Nazwisko i imię sołtysa

Nazwa sołectwa (inne miejscowości w składzie sołectwa)

Ambroziak Konrad (do 16.06.2016 r.)

Skurczak-Szymańska Małgorzata    (od 21.07.2016 r.)

Tokary Pierwsze (Okręglica, Tokary Drugie)

Andrzejak Kamila

Stanisława

Brzychcy Krystyna

Młodzianów (Nowy Czachulec)

Czapla Zbigniew

Siedliska

Durdyn Leszek (do 09.06.2017 r.)

Sobczak Piotr (od 09.06.2017 r.)

Wojciechów

Duszyński Tadeusz

Marcjanów

Frątczak Józef

Nowy Świat

Gidelski Zbigniew

Głuchów

Heresztyn Beata

Marianów

Janik Andrzej

Będziechów

Jaśkiewicz Katarzyna                            (do 08.06.2017 r.)

Woźniak Jolanta (od 08.06.2017 r.)

Kowale Pańskie

Jaśkiewicz Ryszard

Żdżary

Jaworski Andrzej

Kowale Pańskie-Kolonia

Kasprzak Sylwester

Kawęczyn

Kowalczyk Zdzisław

Chocim

Łuczak Jan

Dzierzbotki

Marcinkowski Józef

Dziewiątka

Mazurek Jolanta

Milejów

Mila Łukasz

Ciemień

Siwek Janina

Leśnictwo

Sypniewski Roman

Marcinów

Tobijas Edward

Skarżyn

Wincenciak Sławomir

Marianów-Kolonia


Sołtysi - kadencja 2011-2015

 
Wykaz sołectw i sołtysów
 
 Lp.  Nazwa sołectwa  (Inne miejscowości w składzie sołectwa)  Nazwisko i imię sołtysa

1.

 Będziechów

 Janik Andrzej

2.

 Chocim

 Kowalczyk Zdzisław 

3.

 Ciemień

 Rogalski Jan 

4.

 Dzierzbotki

 Łuczak Jan 

5.

 Dziewiątka

 Marcinkowski Józef

6.

 Głuchów

 Gidelski Zbigniew 

7.

 Kawęczyn

 Kasprzak Sylwester 

8.

 Kowale Pańskie

 Przygońska Bożena 

9.

 Kowale Pańskie-Kolonia

 Jaworski Andrzej

10.

 Leśnictwo

 Siwek Janina 

11.

 Marcinów

 Sypniewski Roman 

12.

 Marcjanów

 Duszyński Tadeusz 

13.

 Marianów

 Pawlak Jacek 

14.

 Marianów-Kolonia

 Mintus Kazimierz 

15.

 Milejów

 Tyrakowski Tomasz 

16.

 Młodzianów   (Nowy Czachulec)

 Brzychcy Krystyna

 17. 

 Nowy Świat

 Frątczak Józef 

 18. 

 Siedliska

 Czapla Zbigniew 

 19. 

 Skarżyn 

 Tobijas Edward 

 20. 

 Stanisława 

 Andrzejak Kamila 

 21. 

 Tokary Pierwsze   (Okręglica, Tokary Drugie) 

 Ambroziak Konrad 

 22. 

 Wojciechów

 Durdyn Leszek 

 23. 

 Żdżary 

 Jaśkiewicz Ryszard 

 
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk 

Sołtysi - kadencja 2006/2007-2011

 
 
Wykaz sołectw i sołtysów
 
 Lp.  Nazwa sołectwa  (Inne miejscowości w składzie sołectwa)  Nazwisko i imię sołtysa

1.

 Będziechów

 Błaszczyk Lech

2.

 Chocim

 Kowalczyk Zdzisław 

3.

 Ciemień

 Rogalski Jan 

4.

 Dzierzbotki

 Łuczak Jan 

5.

 Dziewiątka

 Pusty Andrzej 

6.

 Głuchów

 Gidelski Zbigniew 

7.

 Kawęczyn

 Kasprzak Sylwester 

8.

 Kowale Pańskie

 Przygońska Bożena 

9.

 Kowale Pańskie-Kolonia

 Janaszczyk Józef 

10.

 Leśnictwo

 Siwek Janina 

11.

 Marcinów

 Sypniewski Roman 

12.

 Marcjanów

 Duszyński Tadeusz 

13.

 Marianów

 Pawlak Jacek 

14.

 Marianów-Kolonia

 Mintus Kazimierz 

15.

 Milejów

 Tyrakowski Tomasz 

16.

 Młodzianów   (Nowy Czachulec)

 Spychała Krzysztof 

 17. 

 Nowy Świat

 Frątczak Józef 

 18. 

 Siedliska

 Czapla Zbigniew 

 19. 

 Skarżyn 

 Tobijas Edward 

 20. 

 Stanisława 

 Andrzejak Sławomir 

 21. 

 Tokary Pierwsze   (Okręglica, Tokary Drugie) 

 Ambroziak Konrad 

 22. 

 Wojciechów

 Tylka Jadwiga 

 23. 

 Żdżary 

 Jaśkiewicz Ryszard 

 
ZMIANY SOŁTYSÓW:
1. W sołectwie Wojciechów - Durdyn Leszek od 5 lipca 2010 r.
2. W sołectwie Kowale Pańskie-Kolonia - Jaworski Andrzej od 7 września 2010 r.
 
 
                                                                                                  Opracowanie - Zenon Tomczyk 

Sołectwa - kadencja 2002-2006/2007

  

LISTA SOŁTYSÓW GMINY KAWĘCZYN

Kadencja  2002-2006/2007 

Lp.

Nazwisko i imię sołtysa

Nazwa sołectwa

 1

Błaszczyk Lech

Będziechów

 2

Wyrębski Antoni

Chocim

 3

Rogalski Jan

Ciemień

 4

Łuczak Jan

Dzierzbotki

 5

Gidelski Zbigniew

Głuchów

 6

Kasprzak Sylwester

Kawęczyn

 7

Janaszczyk Józef

Kowale Pańskie -Kolonia

 8

Bartosik Ryszard

Kowale Pańskie

 9

Mintus Kazimierz

Marianów-Kolonia

 10

Pawlak Jacek

Marianów

 11

Andrzejewski Jan

Młodzianów

 12

Tyrakowski Tomasz

Milejów

 13

Frątczak Józef

Nowy Świat

 14

Kuśmierczak Kazimierz

Siedliska

 15

Walasz Marian

Skarżyn

 16

Andrzejak Sławomir

Stanisława

 17

Ambroziak Konrad

Tokary Pierwsze

 18

Tylka Józef

Wojciechów

 19

Jaśkiewicz Ryszard

Żdżary

 20

Pietrzak Henryk

Dziewiątka

 21

Duszyński Tadeusz

Marcjanów

 22

Czekała Stanisław

Leśnictwo

 23

Sypniewski Roman

Marcinów