Informacja dla osób niesłyszących

POZOSTAŁE PROGRAMY

Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kawęczyn w latach 2021 -2022

wojewodzki-fundusz-ochrony-środowiska-w-poznaniu-logo               Herb gminy Kawęczyn

Wójt Gminy Kawęczyn informuje, iż Gmina Kawęczyn otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kawęczyn w latach 2021-2022".

Usługa obejmować będzie 100 % kosztów załadunku, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest oraz koszty demontażu (jeśli dotyczy). Wnioski mogą składać mieszkańcy Gminy Kawęczyn, którzy są właścicielami nieruchomości położonych na terenie Gminy Kawęczyn.

Usługa usuwania azbestu dla rolników (jeżeli jest związana z produkcją rolną) stanowi pomoc de minimis.

Mieszkańcy Gminy Kawęczyn zainteresowani ww. programem proszeni są o złożenie wniosku osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w godz. 7.30 – 15.30 w Punkcie Informacyjnym w terminie do 16.08.2022 roku.

Wnioski można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn w Punkcie Informacyjnym, ze strony internetowej: www.bip.kaweczyn.pl zakładka Informacje Środowiskowe.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 063 288 59 22 - Agnieszka Sasiak

/-/Jan Nowak

Wójt Gminy Kawęczyn

Wniosek na utulizację zdjętego już azbest plik pdf

Wniosek na demontaż i utylizacje azbestu plik pdf

Regulamin do realizacji zadania pt.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Kawęczyn w 2022 r.”.

Zarządzenie wraz z załacznikiem plik pdf

Wniosek pllik pdf