Informacja dla osób niesłyszących

INFORMACJE O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH ODZYSKU

Informacja o osiągniętych poziomach odzysku i o ilości zebranych odpadów komunalnych w 2017 roku

Informacja o osiągniętych poziomach odzysku i o ilości zebranych odpadów komunalnych w 2017 roku oraz analiza za 2017 rok