Informacja dla osób niesłyszących

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Terminarz wywozu odpadów w gminie Kawęczyn rok 2023

Uwaga! Nowy terminarz odbioru odpadów obowiązujący od 01.04.2023r. 

GRUPA I: Chocim, Ciemień, Dzierzbotki, Głuchów, Kaweczyn, Marcinów, Marianów, Nowy Świat, Okręglica

ROK 2023

Kwiecień 1 (sobota) - odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy
Maj 6 (sobota) - odpady w pojemniku, worek żółty, brazowy

Czerwiec 3 (sobota) - odpady w pojemniku, worek: żółty, niebieski, brazowy

Czerwiec 16 (piątek) -  worek: zielony

Lipiec 1 (sobota) - odpady w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Lipiec 14 (piątek) - popiół w pojemniku

Sierpień 5 (sobota) - odpady w pojemniku, worek: żółty, brazowy

Wrzesień 2 (sobota) - odpady w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Wrzesień 8 (piątek) - worek: niebieski

Wrzesień 22 (piątek) - worek: zielony

Październik 7 (sobota) - odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Listopad 3 (piątek) - odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Grudzień 8 (piątek) - odpady  w pojemniku, popioł w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Grudzień 12 (wtorek) - worek: niebieski

Grudzień 22 (piątek) - worek: zielony

GRUPA II: Dziewiątka, Kowale Pańskie + Kolonia, leśnictwo, marianów Kolonia, Młodzianów, Nowy Czachulec, Siedliska

ROK 2023

Kwiecień 11 - odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy
Maj 9 - odpady w pojemniku, worek żółty, brazowy

Czerwiec 6  - odpady w pojemniku, worek: żółty, niebieski, brazowy, zielony

Lipiec 4  - odpady w pojemniku,popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

 

Sierpień 1  - odpady w pojemniku, worek: żółty, brazowy

Wrzesień 12  - odpady w pojemniku, worek: żółty, brązowy, zielony, niebieski

Październik 10 - odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Listopad 14 - odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Grudzień 12 - odpady  w pojemniku, popioł w pojemniku, worek: żółty, brązowy, niebieski, zielony

GRUPA III: Będziechów, Marcjanów, Milejów, Skarzyn, Stanisława, Tokary Pierwsze, Tokary Drugie, Wojciechów, Żdżary

ROK 2023

Kwiecień 15 (sobota) - odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy
Maj 20 (sobota) - odpady w pojemniku, worek żółty, brazowy

Czerwiec 16 (piątek) -  worek: zielony

Czerwiec 17 (sobota) - odpady w pojemniku, worek: żółty, niebieski, brązowy

Lipiec 14 (piatek) - popiół w pojemniku

Lipiec 15 (sobota) - odpady w pojemniku, wore: żółty, brazowy

Sierpień 19 (sobota) - odpady w pojemniku, worek: żółty, brazowy

Wrzesień 8 (piątek) - worek: niebieski

Wrzesień 23 (sobota) - odpady w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Wrzesień 22 (piątek) - worek: zielony

Październik 21 (sobota) - odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Listopad 16 (czwatrek) - worek żółty

Listopad 24 (piątek) - odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek:brązowy

Grudzień 12 (wtorek) - worek niebieski

Grudzień 22 (piątek) - worek: zielony

Grudzień 30 - odpady w pojemnuki, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

GRUPA I: Chocim, Ciemień, Dzierzbotki, Głuchów, Kawęczyn, Marcinów, Marianów, Nowy Świat, Okręglica

ROK 2023

Styczeń 3 – odpady w pojemniku, popiół w   pojemniku, worek: żółty, brązowy

Luty 7 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Marzec 7 – odpady w pojemniku,

popiół w pojemniku,

                   worek: żółty, niebieski, brązowy

Marzec 21 –  worek: zielony

Kwiecień 4 – odpady pojemniku, popiół   w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Maj 9 – odpady w pojemniku,

                 worek: żółty, brązowy

Czerwiec 6 – odpady w pojemniku,

             worek: żółty , niebieski, brązowy

Czerwiec 20 – worek: zielony

Lipiec 4 – odpady w pojemniku,

                 worek: żółty, brązowy

Lipiec 18 – popiół w pojemniku

Sierpień 1 – odpady w pojemniku,

                       worek: żółty, brązowy

Wrzesień 5 – odpady w pojemniku,                                    worek: żółty, niebieski, brązowy

Wrzesień 19 – worek: zielony

Październik 3 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Listopad 7 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Grudzień 5 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku,

               worek: żółty, niebieski, brązowy

Grudzień 19 – worek: zielony

GRUPA II: Dziewiątka, Kowale Pańskie + Kolonia, Leśnictwo, Marianów Kolonia, Młodzianów, Nowy Czachulec, Siedliska

ROK 2023

Styczeń 10 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Luty 14 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Marzec 14 – odpady w pojemniku,

                    popiół w pojemniku,

               worek: żółty, niebieski, brązowy

Marzec 21 – worek zielony,

Kwiecień 11 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku,

                          worek: żółty, brązowy

Maj 16 – odpady w pojemniku,

                 worek: żółty, brązowy

Czerwiec 13 – odpady w pojemniku,  

               worek: żółty, niebieski, brązowy 

Czerwiec 20 – worek zielony

Lipiec 11 – odpady w pojemniku,

                    worek: żółty, brązowy

Lipiec 18 – popiół w pojemniku

Sierpień 8 – odpady w pojemniku,

                       worek: żółty, brązowy

Wrzesień 12 – odpady w pojemniku,                                      worek: żółty, niebieski, brązowy

Wrzesień 19 – worek zielony

Październik 10 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku,

worek: żółty, brązowy

Listopad 14 – odpady w pojemniku,

                       popiół w pojemniku,

                       worek: żółty, brązowy

Grudzień 12 – odpady w pojemniku,    popiół w pojemniku,

               worek: żółty, niebieski, brązowy

Grudzień 19 – worek zielony

GRUPA III: Będziechów, Marcjanów, Milejów, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze, Tokary Drugie, Wojciechów, Żdżary

ROK 2023

Styczeń 24 – odpady w pojemniku,     popiół w pojemniku,

                       worek: żółty, brązowy

Luty 28 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Marzec  21 – worek zielony

Marzec  28 – odpady w pojemniku,

                        popiół w pojemniku,             worek: żółty, niebieski, brązowy

Kwiecień 25 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Maj 30 – odpady w pojemniku,

                 worek: żółty, brązowy

Czerwiec 20 –worek zielony

Czerwiec 27 – odpady w pojemniku,

               worek: żółty, niebieski, brązowy

Lipiec 18 – popiół w pojemniku

Lipiec 25 – odpady w pojemniku,

                    worek: żółty, brązowy

Sierpień 22 – odpady w pojemniku,

                         worek: żółty, brązowy

Wrzesień 19 – worek zielony

Wrzesień 26 – odpady w pojemniku,                                    worek: żółty, niebieski , brązowy

Październik 24 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku,

worek: żółty, brązowy

Listopad 28 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku,

                         worek: żółty, brązowy

Grudzień 19 – worek  zielony

Grudzień 29 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku,

               worek: żółty, niebieski, brązowy

W dniu wywozu prosimy o wystawienie pojemników oraz tylko zapełnionych, zawiązanych worków przy drodze publicznej do godziny 720

 REKLAMACJE należy zgłaszać do biura EKO – GAB s.c. pod nr tel. 63 288 72 69 w terminie do 3 dni roboczych po planowanym terminie odbioru odpadów. Brak reklamacji jest równoznaczny z wywiązaniem się EKO – GAB s.c. z realizacji usługi.*

Informujemy, że na terenie Oczyszczalni Ścieków (Kawęczyn 41a) działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej PSZOK)  czynny w każdą sobotę w godzinach 8:00 – 14:00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Oddanie odpadów do PSZOK należy zgłaszać od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30 oraz w piątki w godz. 7.30 – 12.00  pod nr tel. 63 288 59 21 (w Urzędzie Gminy).

Do PSZOK można oddać: odpady wielkogabarytowe – w limicie do 100 kg/osobę/rok, opony od samochodów osobowych – 2 szt. na osobę na rok, gruz i odpady poremontowe – w limicie do 100 kg/osobę/rok, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny np.: pralki, piekarniki, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, telefony stacjonarne, maszyny do szycia, opiekacze, tostery, komputery, monitory, telewizory, drukarki, maszyny do pisania, wentylatory elektryczne, grzejniki elektryczne, termostaty, chłodziarki, zamrażarki, odkurzacze, żelazka, inne urządzenia kuchenne, zabawki zasilane baterią lub podłączane do prądu.), popiół, odzież i tekstylia, tworzywa sztuczne opakowaniowe, odpady biodegradowalne, leki.

Na PSZOK nie można oddawać odpadów takich jak:

-        materiałów zawierających azbest, pokryć dachowych (płyta bitumiczna tzw. „ondulina”, blacha),

-        papy,

-        materiałów izolacyjnych (styropian budowalny, wełna mineralna),

-        szyb samochodowych,

-        szkła zbrojonego i hartowanego,

-        części samochodowych (tj. zderzaki,  reflektory deska rozdzielcza, fotele samochodowe itp.),

-        opon z działalności gospodarczej tj. opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych),

-        odpady z działalności rolniczej (folie, worki big bag, siatka ze słomy itp.),

-        odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),

-        odpadów w opakowaniach cieknących,

-        odpadów komunalnych zmieszanych,

-        odpady niezidentyfikowane (bez etykiet), niewiadomego pochodzenia i składu,

-        gaśnice i butle gazowe,

-        odpady zanieczyszczone,

-        odpady od osób fizycznych w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,

-        odpady od przedsiębiorców i instytucji w rodzaju i ilościach  wskazujących na pochodzenie inne niż odpady komunalne.

Zapraszamy do pobrania i korzystania z bezpłatnej aplikacji „EcoHarmonogram” na urządzenia mobilne zawierające informacje o harmonogramie wywozu i segregacji odpadów. Więcej informacji na stronie www.orlistaw.plAplikacja EcoHarmonogram jest bezpłatna i dostępna do ściągnięcia w sklepach AppStore (dla systemu IOS),Google Play (dla systemu android) oraz Windows Phone Store (dla systemu Windows Phone). Wystarczy wejść na swoim smartfonie do sklepu z aplikacjami, wyszukać aplikacji  Ecoharmonogran i kliknąć zainstaluj. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informacja o godzinach pracy PSZOK

Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kawęczynie, który jest zlokalizowany na Oczyszczalni Ścieków (Kawęczyn 41a), będzie czynny w każdą sobotę w godzinach 8.00 – 14.00 (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).  8 kwietnia 2023 r. (wielka sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kawęczynie będzie NIECZYNNY.

Osoby, które są zainteresowane oddaniem odpadów do PSZOK proszone są o zgłaszanie tego faktu do tut. Urzędu Gminy od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30-15:30 oraz w piątki w godzinach od 7:30 do 12:00 pod numerem telefonu:  063 288 59 21.  W pozostałe soboty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest od 8:00 do 14:00.

W PSZOK będą przyjmowane m.in. odpady takie jak:

-       odpady wielkogabarytowe i meble w ilości do 100 kg/osobę /rok

-       odpady komunalne ulegające biodegradacji – trawa, gałęzie,

-       przeterminowane leki,

-       zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

-       zużyte żarówki energooszczędne i lampy fluorescencyjne (świetlówki),

-       zużyte baterie, akumulatory,

-       chemikalia,

-       tonery,

-       termometry rtęciowe

-       zużyte opony - 2  szt. opon samochodowych na osobę/rok,

-       zużyte oleje,

-       odpady budowlane i rozbiórkowe (glazura, styropian, okleiny, usunięte tapety, itp. – wyłącznie w ilościach wskazujących, że pochodzą z drobnych prac remontowo budowlanych wykonywanych przez mieszkańców). do 100 kg/osobę /rok

-       popiół

-       szkło, papier, tworzywa sztuczne

-       środki ochrony roślin

W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Kawęczyn, którzy są objęci systemem gospodarki odpadami komunalnymi i wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz gminy.

Terminarze wywozu odpadów w gminie Kawęczyn rok 2022

Harmonogram na 2022 rok plik pdf

"Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że dostępna jest aplikacja Eco harmonogram. Jest to aplikacja pozwalająca na pobieranie harmonogramu odbiorów odpadów komunalnych dla konkretnego adresu zamieszkania w gminie Kawęczyn.

Aplikacja jest bezpłatna i dostępna do ściągnięcia w sklepach AppStore (dla systemu IOS), Google Play (dla systemu android) oraz Windows Phone Store (dla systemu Windows Phone).

Wystarczy wejść na swoim smartfonie do sklepu z aplikacjami, wyszukać aplikacji  Ecoharmonogran i kliknąć zainstaluj."