Informacja dla osób niesłyszących

Gospodarka Odpadami

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny pochodzący z gospodarstw domowych

Spis podmiotów plik pdf

Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej Gminy Kawęczyn

Informacja plik pdf

Podmiot odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kawęczyn

Spis podmiotów plik pdf

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ – GMINA KAWĘCZYN STAN NA 14 MARCA 2022 R.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ – GMINA KAWĘCZYN PLIK PDF

Terminarze wywozu odpadów w gminie Kawęczyn rok 2022

Harmonogram na 2022 rok plik pdf

"Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że dostępna jest aplikacja Eco harmonogram. Jest to aplikacja pozwalająca na pobieranie harmonogramu odbiorów odpadów komunalnych dla konkretnego adresu zamieszkania w gminie Kawęczyn.

Aplikacja jest bezpłatna i dostępna do ściągnięcia w sklepach AppStore (dla systemu IOS), Google Play (dla systemu android) oraz Windows Phone Store (dla systemu Windows Phone).

Wystarczy wejść na swoim smartfonie do sklepu z aplikacjami, wyszukać aplikacji  Ecoharmonogran i kliknąć zainstaluj."

Informacja o godzinach pracy PSZOK

Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kawęczynie, który jest zlokalizowany na Oczyszczalni Ścieków (Kawęczyn 41a), będzie czynny w każdą sobotę w godzinach 8.00 – 14.00 (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).

Z uwagi na fakt, iż Punkt rozpoczyna swoją działalność w czasie epidemii, pragniemy zapewnić Państwu sprawną obsługę.  W związku z tym osoby, które są zainteresowane oddaniem w tych dniach odpadów do PSZOK proszone są o zgłaszanie tego faktu do tut. Urzędu od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30.15:30 pod numerem telefonu: 063 288 59 21.

W PSZOK będą przyjmowane m.in. odpady takie jak:

-       odpady wielkogabarytowe i meble w ilości do 100 kg/osobę /rok

-       odpady komunalne ulegające biodegradacji – trawa, gałęzie,

-       przeterminowane leki,

-       zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

-       zużyte żarówki energooszczędne i lampy fluorescencyjne (świetlówki),

-       zużyte baterie, akumulatory,

-       chemikalia,

-       tonery,

-       termometry rtęciowe

-       zużyte opony - 2  szt. opon samochodowych na osobę/rok,

-       zużyte oleje,

-       odpady budowlane i rozbiórkowe (glazura, styropian, okleiny, usunięte tapety, itp. – wyłącznie w ilościach wskazujących, że pochodzą z drobnych prac remontowo budowlanych wykonywanych przez mieszkańców). do 100 kg/osobę /rok

-       popiół

-       szkło, papier, tworzywa sztuczne

-       środki ochrony roślin

W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Kawęczyn, którzy są objęci systemem gospodarki odpadami komunalnymi i wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz gminy.

Terminarz wywozu odpadów w gminie Kawęczyn rok 2021

GRUPA I: Chocim, Ciemień, Głuchów, Dzierzbotki, Kawęczyn, Marcinów, Marianów, Nowy Świat, Okręglica

ROK 2021

Styczeń 8 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Luty 5 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Marzec 5 – odpady w pojemniku,

                     popiół w pojemniku,

   worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

Kwiecień 9 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku,

                        worek: żółty, brązowy

Maj 7 – odpady w pojemniku,

               worek: żółty, brązowy

Maj 21 – odpady w pojemniku,           worek brązowy

Czerwiec 4 – odpady w pojemniku,

worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

Czerwiec 18 – odpady w pojemniku, worek brązowy

Lipiec 2 – odpady w pojemniku,

                  worek: żółty, brązowy

Lipiec 16 – odpady w pojemniku,

                    worek brązowy

Lipiec 30 – popiół w pojemniku

Sierpień 6 – odpady w pojemniku,

                       worek: żółty, brązowy

Sierpień 20 – odpady w pojemniku, worek brązowy

Wrzesień 3 – odpady w pojemniku,                                      worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

Wrzesień 17 – odpady w pojemniku,          worek brązowy

Październik 1 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Listopad 5 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Grudzień 3 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku,

worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

GRUPA II: Dziewiątka, Kowale Pańskie + Kolonia, Leśnictwo, Marianów Kolonia, Młodzianów, Nowy Czachulec, Siedliska

ROK 2021

Styczeń 12 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Luty 9 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Marzec 9 – odpady w pojemniku,

                       popiół w pojemniku,

   worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

Kwiecień 13 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku,

                           worek: żółty, brązowy

Maj 11 – odpady w pojemniku,

                 worek: żółty, brązowy

Maj 25 – odpady w pojemniku,           worek brązowy

Czerwiec 15 – odpady w pojemniku,

worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

Czerwiec 29 – odpady w pojemniku,  worek brązowy

Lipiec 13 – odpady w pojemniku,

                  worek: żółty, brązowy

Lipiec 27 – odpady w pojemniku,

                    worek brązowy

Lipiec 30 – popiół w pojemniku

Sierpień 10 – odpady w pojemniku,

                         worek: żółty, brązowy

Sierpień 24 – odpady w pojemniku,   worek brązowy

Wrzesień 14 – odpady w pojemniku,                                      worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

Wrzesień 28– odpady w pojemniku,          worek brązowy

Październik 12 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Listopad 9 – odpady w pojemniku,       popiół w pojemniku,     worek: żółty, brązowy

Grudzień 14 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku,

worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

GRUPA III: Będziechów, Marcjanów, Milejów, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze, Tokary Drugie, Wojciechów, Żdżary

ROK 2021

Styczeń 26 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Luty 23 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Marzec 23 – odpady w pojemniku,

                       popiół w pojemniku,

   worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

Kwiecień 27 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku,

                        worek: żółty, brązowy

Maj 11 – odpady w pojemniku,           worek brązowy

Maj 25 – odpady w pojemniku,

                 worek: żółty, brązowy

Czerwiec 15 – odpady w pojemniku, worek brązowy

Czerwiec 29 – odpady w pojemniku,

worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

Lipiec 13 – odpady w pojemniku,

                    worek brązowy

Lipiec 27 – odpady w pojemniku,

                  worek: żółty, brązowy

Lipiec 30 – popiół w pojemniku

Sierpień 10 – odpady w pojemniku, worek brązowy

Sierpień 24 – odpady w pojemniku,

                         worek: żółty, brązowy

Wrzesień 14– odpady w pojemniku,          worek brązowy

Wrzesień 28 – odpady w pojemniku,                                      worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

Październik 26 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Listopad 23 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Grudzień 28 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku,

worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

W dniu wywozu prosimy o wystawienie pojemników oraz tylko zapełnionych, zawiązanych worków przy drodze publicznej do godziny 720

Informujemy, że odpady wielkogabarytowe oraz elektrośmieci można dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w Kawęczynie na Oczyszczalni Ścieków (Kawęczyn 41a), który będzie czynny w soboty w godzinach 8.00 – 14.00

REKLAMACJE należy zgłaszać do biura EKO – GAB s.c. pod nr tel. 63 288 72 69 w terminie do 3 dni roboczych po planowanym terminie odbioru nieczystości. Brak reklamacji jest równoznaczny z wywiązaniem się EKO – GAB s.c. z realizacji usługi.

Rejestr działalności regulowanej 2020

Rejestr plik pdf

Terminarz wywozu odpadów w gminie Kawęczyn rok 2020

Terminarz wywozu odpadów w gminie Kawęczyn II półrocze 2020

GRUPA I: Chocim, Ciemień, Głuchów, Dzierzbotki, Kawęczyn, Marcinów, Marianów, Nowy Świat, Okręglica

ROK 2020

Lipiec 3 – odpady w pojemniku,  worek: żółty, brązowy

Lipiec 14 – worek brązowy

Sierpień 7 – odpady w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Sierpień 25 – worek brązowy

Wrzesień 4 – odpady w pojemniku, worek: żółty, zielony, brązowy

Wrzesień 22 – worek brązowy

Październik 2 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, niebieski, brązowy

Listopad 6 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Grudzień 4 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

GRUPA II: Dziewiątka, Kowale Pańskie + Kolonia, Leśnictwo, Marianów Kolonia, Młodzianów, Nowy Czachulec, Siedliska

ROK 2020

Lipiec 14 – odpady w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Lipiec 28 – worek brązowy

Sierpień 11 – odpady w pojemniku,  worek: żółty, brązowy

Sierpień 25 – worek brązowy

Wrzesień 8 – odpady w pojemniku, worek: żółty, zielony, brązowy

Wrzesień 22 – worek brązowy

Październik 13 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, niebieski, brązowy

Listopad 10 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Grudzień 8 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

GRUPA III: Będziechów, Marcjanów, Milejów, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze,

Tokary Drugie, Wojciechów, Żdżary

ROK 2020

Lipiec 14 – worek brązowy

Lipiec 28 – odpady w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Sierpień 11 – worek brązowy

Sierpień 25 – odpady w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Wrzesień 8 – worek brązowy

Wrzesień 22 – odpady w pojemniku, worek: żółty, zielony, brązowy

Październik 27 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, niebieski, brązowy

Listopad 24 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Grudzień 22 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

W dniu wywozu prosimy o wystawienie pojemników oraz tylko zapełnionych, zawiązanych worków   przy drodze publicznej do godziny 7:20

GRUDZIEŃ 19 – odbiór odpadów wielkogabarytowych: stare meble, dywany, wersalki, zużyty ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. telewizory, lodówki itp.) zużyte opony samochodowe (osobowe, rowerowe) – bez zanieczyszczeń, niepomalowane. Odpady WG należy wystawić przy drodze publicznej do godziny 7:20. 

UWAGA!!!   Szczegółowy wykaz odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić do Urzędu Gminy w Kawęczynie w terminie od 1 – 15.12.2020r. pod nr tel. 63 288 59 24

REKLAMACJE należy zgłaszać do biura EKO – GAB s.c. pod nr tel. 63 288 72 69 w terminie do 3 dni roboczych po planowanym terminie odbioru nieczystości. Brak reklamacji jest równoznaczny z wywiązaniem się EKO – GAB s.c. z realizacji usługi.

 

Zbiórka popiołu

Urząd Gminy w Kawęczynie informuję, iż w dniu 27 czerwca 2020 roku tj. sobota dodatkowo odbierany będzie  POPIÓŁ.

W związku z tym prosimy o wystawienie pojemników z popiołem przy drodze publicznej w dniu 27 czerwca 2020 roku tj. sobota do godz. 7.20.

Ponadto informujemy, iż harmonogram na II półrocze 2020 roku będzie dostarczony przy odbiorze odpadów w miesiącu czerwcu.

 

/-/ Jan Nowak

Wójt Gminy Kawęczyn

Pozwolenie na rozbudowę hali sortowni w ZUOK „Orli Staw”

W dniu 28 kwietnia 2020 roku Starosta Kaliski Decyzją nr 272.2020 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” obejmującego rozbudowę istniejącej hali sortowni wraz z towarzyszącymi obiektami i infrastrukturą na terenie ZUOK „Orli Staw”. Rozbudowa ta ma na celu modernizację instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów w celu jej przystosowania do zwiększającego się strumienia selektywnie zbieranych frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. W tym celu dobudowana sortownia wyposażona zostanie w nowoczesną instalację z zamontowanymi w ciągu przenośników automatycznymi, zaawansowanymi technologicznie urządzeniami sortującymi wydzielone frakcje odpadów.

Rozbudowa sortowni, to oprócz budowy instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji (fermentacji), drugi z podstawowych elementów modernizacji Zakładu. Dzięki tym inwestycjom zostanie stworzona w Orlim Stawie infrastruktura techniczna pozwalająca na zdecydowaną poprawę efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób zgodny z hierarchią postępowania z nimi oraz z krajowymi i unijnymi wymaganiami w tym zakresie.

Przedmiotowa inwestycja to kolejny z zakontraktowanych etapów realizowanych w ramach Projektu POIS.02.02.00-00-0017/17 pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość całego Projektu wynosi 96 268 698,69 zł brutto, w tym dofinansowanie 53 221 719,60 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

 

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW

INFORMACJA – ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW

Informujemy, że odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się BEZ ZMIAN tj. 30.04.2020r.  czwartek.

W związku z tym mieszkańcy, którzy zgłosili odbiór odpadów na ten dzień, proszeni  są o wystawienie ich przy drodze publicznej do godziny 7.20 

Jak postępować z odpadami w czasie epidemii koronawirusa

Aktualna sytuacja związana z rozpowszechnianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID – 19, spowodowała zmianę stylu naszego życia. Wiele osób pozostaje w domach z powodów prawnych zakazów i nakazów lub ze zwykłej ostrożności o zdrowie swoje i swojej rodziny. Wiele osób wykonuje w domu pracę w systemie zdalnym. Wielu z nas dokonuje zwiększonych zakupów jednorazowo, ograniczając w ten sposób wyjścia, chcąc uniknąć częstych wizyt w sklepach. Także wiele osób korzysta z dostaw żywności i innych towarów do domu.

Dbałość o naszą higienę i zdrowie jest bardzo ważne.

Musimy pamiętać, że i w tym czasie również wytwarzamy odpady, często w ilości wyższej niż dotychczas. Wszyscy musimy pamiętać o obowiązujących dotychczas zasadach segregacji, a także korzystając z wolnego czasu, o ich doskonaleniu.

Wiele osób używa do ochrony osobistej jednorazowych chusteczek, rękawic, maseczek. Pamiętajmy, że nie wolno ich wrzucać do kosza z odpadami zbieranymi selektywnie. Tego typu odpady powinny być wyrzucane do pojemnika na odpady zmieszane. Wskazanym jest, przed wyrzuceniem ich do wspólnego śmietnika, poddanie zużytych środków ochrony osobistej co najmniej trzydniowej kwarantannie w oddzielnym worku foliowym.

Po wyrzucaniu śmieci zaleca się dokładnie mycie rąk mydłem oraz użycie środka dezynfekcyjnego.

Zachowujmy także czystość, ład i porządek w okolicy pojemników na odpady. Bardzo często, szczególnie na osiedlach w zabudowie wielorodzinnej, spotyka się worki z odpadami pozostawianymi obok pojemników, rozwiewane przez wiatr. A przecież nie chcemy abyśmy spotkali się lub spotkało się nasze dziecko, podczas spaceru, ze zużytą maseczką lub rękawiczką jednorazową. Bardzo często w zabudowie wielorodzinnej możemy zaobserwować worki z odpadami wystawiane na korytarz i stojące tam wiele godzin. Jest to postępowanie naganne i niebezpieczne szczególnie w obecnej sytuacji.

Dbajmy o zdrowie własne oraz pracowników odbierających odpady.

Jest to grupa ludzi dbających o nasze zdrowie i życie, wykonujących swą niełatwą i odpowiedzialną pracę, w tych trudnych dla nas wszystkich czasach. Nie utrudniajmy im pracy. Musimy pamiętać, że w naszym wspólnym interesie jest ułatwianie firmom komunalnym bezproblemowego odbioru naszych odpadów. Bardzo często parkujemy w miejscach utrudniających dojazd śmieciarki, tym samym uniemożliwiając odbiór odpadów.

Starajmy się także w miarę możliwości ograniczać wytwarzanie odpadów.

Apel ten dotyczy szczególnie odpadów wielkogabarytowych, takich jak meble oraz odpady budowlane i remontowe. Obecnie ich odbiór jest szczególnie trudny. Poradniki i rady na temat ograniczania ilości odpadów są powszechnie dostępne w internecie. Powstrzymajmy się od wymiany mebli i generalnych remontów.

W wielu gminach Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) są zamknięte lub ich działalność podlega ograniczeniom. Nie jest to wina pracowników obsługi lecz zagrożenia epidemiologicznego w jakim się wszyscy znaleźliśmy. Pracownicy obsługi dokładają wszelkich starań, aby zachowując zasady bezpieczeństwa, w miarę posiadanych możliwości, przyjmować wasze odpady.

Wszyscy musimy pamiętać, że postępując zgodnie z ww. zasadami dbamy o zdrowie swoje, swoich najbliższych oraz obsługujących nas pracowników z branży komunalnej.

Oprócz służby zdrowia i innych służb bezpośrednio ratujących nasze życie, sprawne działanie branży odpadowej, jest kolejnym bardzo ważnym ogniwem naszego bezpieczeństwa w zakresie ochrony naszego zdrowia i życia. Jeżeli oni nie będą mogli odebrać naszych odpadów, przepełnione śmietniki będą stanowiły dla każdego z nas olbrzymi problem sanitarny. Kluczowym elementem systemu gospodarki odpadami na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin „ Czyste Miasto, Czysta Gmina” jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Orlim Stawie (www.orlistaw.pl). Czasowe zamknięcie lub ograniczenie pracy Zakładu może spowodować olbrzymie zagrożenie dla wszystkich członków naszej społeczności.

Pamiętajmy, że właściwa segregacja i prawidłowe postepowanie z odpadami w tym trudnym czasie jest bardzo ważna dla naszego zdrowia i życia.

Źródło: www.orlistaw.pl

 ulotka pdf.

Segregacja Odpadów Komunalnych

https://naszesmieci.mos.gov.pl/

Podpisanie umów na dostawę maszyn i urządzeń do ZUOK "Orli Staw"


W dniu 14 stycznia 2020 roku podpisano dwie umowy na  dostawę ładowarki teleskopowej oraz dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów, które są realizowane w ramach realizacji Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu" – Zadanie nr 8 oraz Zadanie nr 13. Koszt dostawy ładowarki teleskopowej wyniesie 479.577,00 zł  brutto i zostanie ona dostarczona przez INTERHADLER Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu. Okres realizacji dostawy to 105 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 28 kwietnia 2020 roku. Koszt dostawy fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów wyniesie 719.550,00 zł brutto i zostanie on dostarczony przez Hewea Sp. z o. o. Byków z siedzibą w Mirkowie. Okres realizacji dostawy to 160 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 22.06.2020 roku. Wartość całego Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu" wynosi 96 268 698,69 zł brutto, w tym dofinansowanie 53 221 719,60 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Harmonogramy wywozu opdadów I półrocze - Niesegregujący

GRUPA I: Chocim, Ciemień, Głuchów, Dzierzbotki, Kawęczyn, Marcinów, Marianów, Nowy Świat, Okręglica

ROK 2020

Styczeń 3

Luty 7

Marzec 6

Kwiecień 3

Maj 8, 22

Czerwiec 5, 19

GRUPA II: Dziewiątka, Kowale Pańskie + Kolonia, Leśnictwo, Marianów Kolonia, Młodzianów, Nowy Czachulec, Siedliska

ROK 2020

Styczeń 14

Luty 11

Marzec 10

Kwiecień 14

Maj 12, 26

Czerwiec 9, 23

GRUPA III: Będziechów, Marcjanów, Milejów, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze,

Tokary Drugie, Wojciechów, Żdżary

ROK 2020

Styczeń 28

Luty 25

Marzec 24

Kwiecień 28

Maj 12, 26

Czerwiec 9, 23

W dniu wywozu prosimy o wystawienie pojemników oraz tylko zapełnionych, zawiązanych worków  przy drodze publicznej do godziny 720

KWIECIEŃ 30 – odbiór odpadów wielkogabarytowych: stare meble, dywany, wersalki, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp. zużyty ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. telewizory, lodówki, komputery itp.) niezanieczyszczone i niepomalowane zużyte opony samochodowe (osobowe, rowerowe). ODPADY WG NALEŻY WYSTAWIĆ PRZY DRODZE PUBLICZNEJ DO GODZINY 720.

UWAGA!!!      Odpady wielkogabarytowe należy zgłosić do Urzędu Gminy w Kawęczynie w terminie od 6 – 24.04.2020r. pod nr tel. 63 288 59 24

 REKLAMACJE należy zgłaszać do biura EKO – GAB s.c. pod nr tel. 63 288 72 69 w terminie do 3 dni roboczych po planowanym terminie odbioru nieczystości. Brak reklamacji jest równoznaczny z wywiązaniem się EKO – GAB s.c. z realizacji usługi.

Harmonogramy wywozu opdadów I półrocze - Segregujący

Terminarz wywozu odpadów w gminie Kawęczyn I półrocze 2020

W dniu wywozu prosimy o wystawienie pojemników oraz tylko zapełnionych, zawiązanych worków       przy drodze publicznej do godziny 720

KWIECIEŃ 30 odbiór odpadów wielkogabarytowych: stare meble, dywany, wersalki, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp. zużyty ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. telewizory, lodówki, komputery itp.) niezanieczyszczone i niepomalowane zużyte opony samochodowe (osobowe, rowerowe). ODPADY WG NALEŻY WYSTAWIĆ PRZY DRODZE PUBLICZNEJ DO GODZINY 720.

UWAGA!!!      Odpady wielkogabarytowe należy zgłosić do Urzędu Gminy w Kawęczynie w terminie od 6 – 24.04.2019r. pod nr tel. 63 288 59 24

REKLAMACJE należy zgłaszać do biura EKO – GAB s.c. pod nr tel. 63 288 72 69 w terminie do 3 dni roboczych po planowanym terminie odbioru nieczystości. Brak reklamacji jest równoznaczny z wywiązaniem się EKO – GAB s.c. z realizacji usługi.

 

GRUPA I: Chocim, Ciemień, Głuchów, Dzierzbotki, Kawęczyn, Marcinów, Marianów, Nowy Świat, Okręglica

ROK 2020

Styczeń 3 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Luty 7 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Marzec 6 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

Kwiecień 3 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Maj 8 – odpady w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Maj 22 – worek brązowy

Czerwiec 5 – odpady w pojemniku,

           worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

Czerwiec 19 – worek brązowy

GRUPA II: Dziewiątka, Kowale Pańskie + Kolonia, Leśnictwo, Marianów Kolonia, Młodzianów, Nowy Czachulec, Siedliska

ROK 2020

Styczeń 14 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Luty 11 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Marzec 10 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

Kwiecień 14 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Maj 12 – odpady w pojemniku,

worek: żółty, brązowy

Maj 26 – worek brązowy

Czerwiec 9 – odpady w pojemniku,

              worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

Czerwiec 23 – worek brązowy

GRUPA III: Będziechów, Marcjanów, Milejów, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze,

Tokary Drugie, Wojciechów, Żdżary

ROK 2020

Styczeń 28 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Luty 25 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Marzec 24 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

Kwiecień 28 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Maj 12 – worek brązowy

Maj 26 – odpady w pojemniku,

worek: żółty, brązowy

Czerwiec 9 – worek brązowy

Czerwiec 23 – odpady w pojemniku,

              worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Ankieta Gmina Kawęczyn

Informacja dotycząca zbiórki odpadów niebepziecznych

Informacja dotycząca zbiórki odpadów niebepziecznych

Uchwała nr II/17/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 11.06.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, ko

Uchwała nr II/17/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 11.06.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń

Terminarz grupa I 2018 i 2019 niesegregujący- poprawiony

Terminarz grupa I 2018 i 2019 niesegregujący- poprawiony

Terminarze

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2018 rok - do 30 września 2018 roku oraz informacja o osiagnietych poziomachw 2017 roku.

Segregowane - I GRUPA.pdf 

Zmieszane - I GRUPA.pdf 

Segregowane - Dziewiatka, Kowale P. i Kolonia, Lesnictwo, Marianow Kol., Młodzianow, Nowy Cz., Siedliska.pdf 

Zmieszane - Dziewiątka, Kowale P.+ Kol., Leśnictwo, Marianów Kol., Młodzianów, Nowy Cz., Siedliska.pdf 

Segregowane - Będziechów, Marcjanów, Milejów, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze,.pdf 

Zmieszane - Będziechów, Marcjanów, Milejów, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze,.pdf 

informacja o osiągniętych poziomach odzysku w roku 2017.pdf 

Informacja o osiągniętych poziomach odzysku i o ilości zebranych odpadów komunalnych w 2017 roku oraz analiza za 2017 rok

Informacja o osiągniętych poziomach odzysku i o ilości zebranych odpadów komunalnych w 2017 roku

Informacja o osiągniętych poziomach odzysku i o ilości zebranych odpadów komunalnych w 2016 roku oraz analiza gospodarwoania odpadami za rok 2016

Terminarz wywozu odpadów w gminie Kawęczyn II półrocze 2017.

Informacja w sprawie możliwości składania wniosku dotyczącego usunięcia azbestu.

Terminarz wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Kawęczyn I półrocze 2017 roku

Informacja dotycząca zbiórki odpadów niebezpiecznych - 30.11.2016

 

Analiza systemu gospodarowania odpadami za rok 2015

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Terminarz wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Kawęczyn.

Informacja dotycząca zmiany w odbiorze odpadów komunalnych na terenie Gminy Kawęczyn

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Chocim, Ciemień, Głuchów, Dzierzbotki, Kawęczyn, Marcinów, Marianów, Nowy Świat, Okręglica w II półroczu 2015 roku tj. od 1 lipca 201

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Będziechów, Marcjanów, Milejów, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze, Tokary Drugie, Wojciechów, Żdżary w II półroczu 2015 r. tj od 1

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Dziewiątka, Kowale Pańskie, Kowale Pańskie Kolonia, Leśnictwo, Marianów Kolonia, Młodzianów, Nowy Czachulec, Siedliska w II półroczu

Informacja dla m. Chocim, Głuchów, Marianów, Marcinów, Kawęczyn, Nowy Świat, Ciemień, Dzierzbotki i Okręglica - zbiórka odpadów niebezpiecznych. Analiza systemu gospodarowania odpadami za 2

Informacja w sprawie opłat za odpady komunalne rok 2015

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Chocim, Ciemień, Głuchów, Dzierzbotki, Kawęczyn, Marcinów, Marianów, Nowy Świat, Okręglica w I półroczu 2015 roku tj. od 1 stycznia 2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Będziechów, Marcjanów, Milejów, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze, Tokary Drugie, Wojciechów, Żdżary w I półroczu 2015 r. tj od 1

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Dziewiątka, Kowale Pańskie, Kowale Pańskie Kolonia, Leśnictwo, Marianów Kolonia, Młodzianów, Nowy Czachulec, Siedliska w I półroczu 2

Informacja

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Chocim, Ciemień, Głuchów, Dzierzbotki, Kawęczyn, Marcinów, Marianów, Nowy Świat, Okręglica w II półroczu 2014 roku tj. od 1 lipca 201

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Będziechów, Marcjanów, Milejów, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze, Tokary Drugie, Wojciechów, Żdżary w II półroczu 2014 r. tj od 1

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Dziewiątka, Kowale Pańskie, Kowale Pańskie Kolonia, Leśnictwo, Marianów Kolonia, Młodzianów, Nowy Czachulec, Siedliska w II półroczu

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych

Informacja na temat osiągniętych poziomów w 2013 roku. Analiza systemu gospodarowania odpadami za 2013 rok. Informacja o firmie świadczącej usługi odbioru odpadóww 2014 roku.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Będziechów, Marcjanów, Milejów, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze, Tokary Drugie, Wojciechów, Żdżary.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Chocim, Ciemień, Głuchów, Dzierzbotki, Kawęczyn, Marcinów, Marianów, Nowy Świat, Okręglica.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Dziewiątka, Kowale Pańskie, Kowale Pańskie Kolonia, Leśnictwo, Marianów Kolonia, Młodzianów, Nowy Czachulec, Siedliska.

Zmiana terminu dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami - od lutego 2014 roku.

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kawęczyn, informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunal

INFORMATOR - GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAWĘCZYN PO 1 LIPCA 2013 ROKU

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Kawęczyn na rok 2013

Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Rozwiązanie umowy cywilnoprawnej z firmą świadczącą usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Rejestr działalności regulowanej

Informacja o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kawęczyn po 1 lipca 2013 roku.