Informacja dla osób niesłyszących

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W URZĘDZIE GMINY KAWĘCZYN NA LATA 2021-2025

Zarżadzenie Wójta Gminy w sprawie przyjęcia „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy w Kawęczynie na lata 2021-2025” plik pdf

Załącznik Plan działania na rzecz zapewnienia dostepności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy w Kawęczynie na lata 2021 -2025 plik pdf